Zmiana organizacji ruchu

1 czerwca, dojazd do firmy i magazynu VAN BERDE, w Tuszowie Narodowym, będzie utrudniony ze względu na czasowe zamknięcie wewnętrznej drogi dojazdowej.
Wjazd będzie tylko i wyłącznie drogą serwisową, na którą można wjechać jedynie z obwodnicy.
Utrudnienia są zupełnie niezależne od firmy VAN BERDE.

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU