VAN BERDE „Made in Poland”

VAN BERDE otrzymało tytuł „Made in Poland” podczas kongresu, który 1 i 2 lipca odbywa się w Berlinie.

#KONGRESMADEINPOLAND polskich producentów, dystrybutorów i usługodawców, organizowany przez Polską Agencję Przedsiębiorczości, ma na celu promocję polskiej gospodarki. Na kongresie został wyeksponowany potencjał polskich producentów, dystrybutorów i usługodawców, którzy mają istotny wpływ na kształt i rozwój polskiej gospodarki w różnych dziecinach.

Do udziału zaproszeni zostali przedstawiciele kluczowych polskich oraz niemieckich przedsiębiorstw i instytucji, zaangażowanych w polsko-niemiecką wymianę handlową i inwestycje bezpośrednie.

Na tym prestiżowym przedsięwzięciu wyróżniono naszą firmę Van Berde – Zubiel, Pogoda Sp. k. za istotny wpływ na poprawę bezpieczeństwa na drogach.

W kongresie udział bierze ponad 100 przedstawicieli organizacji pracodawców, ubezpieczeń społecznych, przedsiębiorców, naukowców i dyplomatów z obu krajów. Goście debatują w kilku panelach tematycznych nad zagadnieniami takimi jak polski sukces makroekonomiczny na tle innych członków UE. Poruszane są też tematy unijnej polityki klimatycznej i energetycznej jako szansy dla handlu i inwestycji modernistycznych w Polsce.

Impreza wpisuje się w rosnące znaczenie Polski, Grupy V4, regionu Europy Środkowo-Wschodniej i obszaru Trójmorza dla niemieckiej gospodarki.

Podczas uroczystej gali kończącej kongres ambasador Przyłębski uhonorował medalami “Made in Poland” wyróżniających się biznesmenów i działaczy gospodarczych.